FORVALTNINGSDATABASEN

Eriksen, Erik Oddvar (1993):

Grenser for staten? om makt, penger og kommunikasjon som styringsinstrumenter.

Oslo: Universitetsforlaget.

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

500

Horisontal dimensjon: