FORVALTNINGSDATABASEN

Grøndahl, Øyvind Nordbrønd og Tore Grønlie (red.) (1995):

Fristillingens grenser. Statsaksjeselskapet - styringsproblemer og reformprosesser gjennom 50 år.

Bergen: Fagbokforlaget.

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

501

Horisontal dimensjon: