FORVALTNINGSDATABASEN

Olsen, Johan P. (red.) (1978):

Politisk organisering.

Bergen: Universitetsforlaget.

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

502

Disse opplysningene er sist endret:

11/11 2005

Horisontal dimensjon: