FORVALTNINGSDATABASEN

Sætren, Harald (1983):

Iverksetting av offentlig politikk.

Bergen: Universitetsforlaget.

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

505

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: