FORVALTNINGSDATABASEN

Higley, John, G. Lowell Field og Knut Grøholt (1976):

Elite structure and ideology. A theory with applications to Norway.

Oslo: Universitetsforlaget.

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Engelsk

NSD-referanse:

507

Disse opplysningene er sist endret:

3/11 2005

Horisontal dimensjon: