FORVALTNINGSDATABASEN

Hernes, Gudmund (1983):

Makt og styring.

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

510

Disse opplysningene er sist endret:

9/11 2005

Horisontal dimensjon: