FORVALTNINGSDATABASEN

Hernes, Helga Maria (1982):

Staten - kvinner ingen adgang?

Oslo: Universitetsforlaget.

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

512

Disse opplysningene er sist endret:

9/11 2005

Horisontal dimensjon: