FORVALTNINGSDATABASEN

Moren, Jorolv (red.) (1974):

Den kollegiale forvaltning: råd og utvalg i sentraladministrasjonen.

Oslo: Universitetsforlaget.

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

513

Disse opplysningene er sist endret:

9/11 2005

Horisontal dimensjon: