FORVALTNINGSDATABASEN

Maurseth, Per (1979):

Sentraladministrasjonens historie. Bind 1 1814-1844.

Oslo: Universitetsforlaget.

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

515

Disse opplysningene er sist endret:

9/11 2005

Horisontal dimensjon: