FORVALTNINGSDATABASEN

Tønnesson, Kåre D. (1979):

Sentraladministrasjonens historie Bind 4 1914-1940.

Oslo: Universitetsforlaget.

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

517

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: