FORVALTNINGSDATABASEN

Mathisen, Gunnar (1988):

Stat, kjære stat: Om forholdet mellom politikk og administrasjon i den norske statsforvaltningen.

Oslo: TANO.

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

518

Horisontal dimensjon: