FORVALTNINGSDATABASEN

Christensen, Tom og Morten Egeberg ():

Noen trekk ved forholdet mellom organisasjonene og den offentlige forvaltningen

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

53

Disse opplysningene er sist endret:

3/11 2005

Horisontal dimensjon: