FORVALTNINGSDATABASEN

Havdal, Karen (1982):

Om oppretting av Miljøverndepartementet. Ei studie av vedtaksprosessen ved ei offentleg institusjonsetablering.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2420&kategori=445

Antall sider:

113

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

55

Disse opplysningene er sist endret:

12/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: