FORVALTNINGSDATABASEN

Herfindal, Sturla (2004):

Veien frem til sykehusreformen. En studie av beslutningsprosessen bak lov om helseforetak.

Bergen: Rokkansenteret. Rapport 5-2004

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.polis.no/People/hovedfag_atm.html

Antall sider:

191

ISBN-nummer:

82-8095-026-5

ISSN-nummer:

1503-4844

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

614

Disse opplysningene er sist endret:

14/5 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: