FORVALTNINGSDATABASEN

Sveri, Torgeir (2005):

Strukturer og reformer. En kvalitativ analyse av reformen ”enhetlig ledelse” sett i lys av sykehusets arbeidsorganisering.

Bergen: Rokkansenteret. Notat 25-2004

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

http://www.polis.no/Paper/Torgeirs%20hovedoppgave.pdf

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

615

Disse opplysningene er sist endret:

21/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: