FORVALTNINGSDATABASEN

Rubecksen, Kristin (2003):

Organisatoriske trekk, oppgaver og inntekter i statlige forvaltningsorganer : en sammenlignende studie av statlige forvaltningsorganer i 1989 og 1999

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=3906&kategori=760

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

617

Disse opplysningene er sist endret:

9/11 2005

Horisontal dimensjon: