FORVALTNINGSDATABASEN

Byrkjeflot, Haldor og Simon Neby (2003):

The Decentralized Path Challenged? Nordic Health Care Reforms in Comparison

Bergen. Rokkansenteret. Notat 2-2004.

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

http://www.ub.uib.no/elpub/rokkan/N/N02-04.pdf

Publiseringsspråk:

Engelsk

NSD-referanse:

624

Disse opplysningene er sist endret:

21/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: