FORVALTNINGSDATABASEN

Høybråten, Dagfinn (1984):

Organiseringen av egne informasjonsenheter i departementene.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

63

Disse opplysningene er sist endret:

14/11 2005

Horisontal dimensjon: