FORVALTNINGSDATABASEN

Sæbø, Øyvind (1977):

Etablering av Statoil. En analyse av beslutningsprosess, organisasjonsformer og regelverk

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

631

Disse opplysningene er sist endret:

11/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: