FORVALTNINGSDATABASEN

Wik, Marjoeleine Hooijkaas (2002):

Mangfold eller konformitet? Likheter og forskjeller innenfor og mellom statlige tilknytningsformer.

Bergen: Rokkansenteret: Notat 10-2002

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

http://www.ub.uib.no/elpub/Rokkan/N/N10-02.pdf

Antall sider:

22

ISSN-nummer:

1503-0946

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

633

Disse opplysningene er sist endret:

25/10 2005

Horisontal dimensjon: