FORVALTNINGSDATABASEN

Roness, Paul G. (2004):

Statlege organisasjonar i Norden : kategoriseringar og kategoriar i teori og praksis

Nordisk Administrativt Tidsskrift, (85): 5-27

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Kommentar:


Antall sider:

23

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

640

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Horisontal dimensjon: