FORVALTNINGSDATABASEN

Hjulstad, Roar (1973):

Hvordan planlegges en trafikkfelle - en case-studie i offentlig planlegging.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2510&kategori=457

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

644

Disse opplysningene er sist endret:

26/10 2005

Horisontal dimensjon: