FORVALTNINGSDATABASEN

Mikalsen, Finn (1974):

Reisingen av Grieghallen. En beslutningsteoretisk studie.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2486&kategori=456

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

649

Disse opplysningene er sist endret:

24/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: