FORVALTNINGSDATABASEN

Stigen, Inger Marie (1983):

Effekter av formell organisasjonsstruktur og endring i denne. En undersøkelse av flytting av departementsavdelinger i perioden 1970-80.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

65

Disse opplysningene er sist endret:

14/11 2005

Horisontal dimensjon: