FORVALTNINGSDATABASEN

Hansen, Finn H (1974):

Vekstprosesser i helsesektoren. En undersøkelse av beslutningssystemer og beslutningsatferd i sykehusvesenet.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

652

Disse opplysningene er sist endret:

24/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: