FORVALTNINGSDATABASEN

Saltnes, Jonny (1974):

Reorganisering av styringsformer i en norsk storby-region. Et case-study av Stor-Bergens kommunaladministrasjon ved kommunesammenslutningen.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

653

Disse opplysningene er sist endret:

24/10 2005

Horisontal dimensjon: