FORVALTNINGSDATABASEN

Pettersen, Bjørn (1974):

Sosialadministrasjon, klienter og nærmiljø.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

654

Disse opplysningene er sist endret:

24/10 2005

Horisontal dimensjon: