FORVALTNINGSDATABASEN

Pedersen, Olaf-Inge (1974):

Lervik Folkevalgte og barnevern. En studie av de folkevalgtes formelle og reelle deltakelse i barnevernet.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

656

Disse opplysningene er sist endret:

24/10 2005

Horisontal dimensjon: