FORVALTNINGSDATABASEN

Bersvendsen, Bernt Ø. (1974):

Modernisering og konsentrasjon. En studie av Norges Råfisklag i et distriktspolitisk perspektiv.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

657

Disse opplysningene er sist endret:

24/10 2005

Horisontal dimensjon: