FORVALTNINGSDATABASEN

Follesø, Gunnar (1975):

Nasjonalisering - og hva så? En studie av Norsk Medisinaldepot.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

658

Disse opplysningene er sist endret:

24/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: