FORVALTNINGSDATABASEN

Johansen, Arild (1975):

Eldreomsorg som offentlig politikk. En beslutningsstudie av sykehjemsutbygging og andre tiltak i Møre og Romsdal fylke.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2481&kategori=455

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

659

Disse opplysningene er sist endret:

24/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: