FORVALTNINGSDATABASEN

Qvortrup, Kjeld og Mette Qvortrup (1975):

Struktur og kontroll i den kommunale sosiale omsorg.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

661

Disse opplysningene er sist endret:

24/10 2005

Horisontal dimensjon: