FORVALTNINGSDATABASEN

Tverberg, Sverre (1975):

Sentrum - periferi relasjoner i Ørsta/Volda - regionen.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

663

Disse opplysningene er sist endret:

24/10 2005

Horisontal dimensjon: