FORVALTNINGSDATABASEN

Østern, Dag (1975):

Arbeidsmarkedspolitikk, arbeidsformidling og tjenestemannstilpasning.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2484&kategori=455

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

665

Disse opplysningene er sist endret:

24/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: