FORVALTNINGSDATABASEN

Askvik, Steinar (1975):

Bedriftsnedleggelse og statlig inngripen. En undersøkelse av driftsstansen ved Knaben gruver.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2479&kategori=455

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

666

Disse opplysningene er sist endret:

24/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: