FORVALTNINGSDATABASEN

Edvardsen, Terje Steen (1975):

Lokalsamfunn og forvaltningsstruktur. En studie av samhandlingsprosesser mellom Utsira kommune og ulike deler av den offentlige forvaltning.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2480&kategori=455

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

667

Disse opplysningene er sist endret:

24/10 2005

Horisontal dimensjon: