FORVALTNINGSDATABASEN

Gjedrem, Njål (1975):

Landbruksdepartementet og omgivelsene. En analyse av to kommunikasjonsstrukturer. Remiss-institusjonen og det kollegiale system.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Kommentar:

Også komen ut som arbeidsnotat 41 ved "Makturedningen 1975-1980."

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

668

Disse opplysningene er sist endret:

12/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: