FORVALTNINGSDATABASEN

MacDonald, Don (1972):

Pattern in a polycentric firm: behaviour strategies, and their concequences, in an advertising agency. (Magistergradsavhandling).

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Magistergradsavhandling.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2512&kategori=459

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

672

Disse opplysningene er sist endret:

26/10 2005

Horisontal dimensjon: