FORVALTNINGSDATABASEN

Bakke, Paul (1976):

Flåtestruktur, forvaltningsatferd og fiskeriutdanning. En organisasjonsanalyse av de prosesser som førte til etablering, utforming og endring av Statens Fiskarfagskole fra planleggingsfasen og fram til 1973.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

675

Disse opplysningene er sist endret:

25/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: