FORVALTNINGSDATABASEN

Hetland, Ole (1976):

Planlegging og organisasjonsstruktur. En studie av fylkesplanarbeidet i Hordaland og Rogaland.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

678

Disse opplysningene er sist endret:

25/10 2005

Horisontal dimensjon: