FORVALTNINGSDATABASEN

Sæther, Øyvind (1976):

Organisasjoner i sterkt foranderlige miljøsituasjoners tilpasningstrategier og organisasjonsformer.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

684

Disse opplysningene er sist endret:

25/10 2005

Horisontal dimensjon: