FORVALTNINGSDATABASEN

Egge, Klaus (1976):

Planlegging av ni-årig skule i Fjell og Gloppen. Ein analyse av dei lokale reaksjonane på det statlege utbyggingstiltaket.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

686

Disse opplysningene er sist endret:

25/10 2005

Horisontal dimensjon: