FORVALTNINGSDATABASEN

Nilsen, Ragnar (1976):

Lokale aktører og kommunalpolitikk. Ein studie av politiske prosessar i ein vestnorsk fjordkommune.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

688

Disse opplysningene er sist endret:

25/10 2005

Horisontal dimensjon: