FORVALTNINGSDATABASEN

Berntsen, Tore (1977):

Nemndenes plass og funksjon i den kommunale forvaltning. En sammenlignende studie av tre kommunale nemnder i to vestlandskommuner.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2456&kategori=453

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

698

Disse opplysningene er sist endret:

26/10 2005

Horisontal dimensjon: