FORVALTNINGSDATABASEN

Bukve, Oddbjørn (1977):

Statsapparat og interessekonflikt. Ei analyse av tilfellet Hanøy.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Magistergradsavhandling.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2458&kategori=453

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

699

Disse opplysningene er sist endret:

26/10 2005

Horisontal dimensjon: