FORVALTNINGSDATABASEN

Roness, Paul G. ():

Stortinget og forvaltningspolitikken.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

7

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Horisontal dimensjon: