FORVALTNINGSDATABASEN

Dæhlin, Tore (1986):

Omorganisering som politisk styringsmiddel. Departement eller direktorat? Søkelys på forvaltningspolitikken 1945-1970 om å anvende direktoratsmodellen som et politisk styringsmiddel.Empirisk belyst ved omorganiseringen av politiets sentrale ledelse.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

70

Disse opplysningene er sist endret:

11/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: