FORVALTNINGSDATABASEN

Ramsdal, Helge (1977):

Politisk styring og lokal deltakelse. En studie av beslutningsprosesser i forbindelse med lokaliseringen av betongplattformbygging i Sogn og Fjordane.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2463&kategori=453

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

700

Disse opplysningene er sist endret:

26/10 2005

Horisontal dimensjon: