FORVALTNINGSDATABASEN

Halvorsen, Stig (1978):

Fordeling av goder i et psykiatrisk sykehus.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

702

Disse opplysningene er sist endret:

26/10 2005

Horisontal dimensjon: