FORVALTNINGSDATABASEN

Sørlie, Jon Erik (1978):

Små industriforetaks tilgang til kapital fra Distriktenes Utbyggingsfond. En studie av fondets virksomhet i Telemark 1970-75.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

710

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: